danh mục vật tư

tài liệu nghiền

tấn / tháng

ABS 20
PA 20
LDPE,HDPE rollka 100
PC biểu ngữ 60
HDPE granulace biểu ngữ 20
LDPE granulace biểu ngữ 40
PMMA biểu ngữ (hội đồng quản trị) 20
PET drť biểu ngữ 40
PP big bag đúc và trà 200
PS 25
LDPE biểu ngữ đúc 300
LDPE biểu ngữ (trà) 300
Silicone 20
PVC bột giấy của hệ thống cáp 20
PVC drť biểu ngữ 40
Bìa cứng, giấy 0
Chai PET được sắp xếp 0
HDPE biểu ngữ (trà) 50
HDPE biểu ngữ (đúc) 50


Web Giới thiệu về công ty Chúng tôi mua bộ sưu tập liên hệ viết thư cho chúng tôi