Các công ty VH-FB EURO, Ltd được thành lập vào năm 2011 và trở thành đối tác kinh doanh trong lĩnh vực này quản lý chất thải. Ngay từ đầu, công ty của chúng tôi là dành riêng cho xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và nguyên vật liệu từ Việt Nam, nơi chúng tôi làm việc với các công ty trên thị trường trong nước. Chúng tôi mua chất thải nhựa, nhưng đặc biệt (LDPE) Màng PE, kéo dài phim, lá thực phẩm, chất thải tái chế, xây dựng a.pod phim chất thải. Nó hiện đang cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực quản lý chất thải, tập trung vào chủ doanh nghiệp, các doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các chuỗi bán lẻ. Chúng tôi mua phế liệu nhựa sau đó chúng tôi sắp xếp chất lượng mong muốn, nén và tái xuất khẩu. Chúng ta có thể tự hào về những thói quen thanh toán tốt, lâu dài, hợp tác tiềm năng mà chúng tôi ưu tiên.

Bằng lòng để vận hành một cơ sở thu gom, mua và xử lý chất thải.Web Giới thiệu về công ty Chúng tôi mua bộ sưu tập liên hệ viết thư cho chúng tôi