VH-FB EURO, s.r.o.

dựa Hlavni 329/78, 352 01, As
Cộng hòa Séc
IC: 29113466 DIC: CZ2913466
C 25724 giữ của Tòa án khu vực ở Pilsen
st: 43-8730880237/0100 do KB
Điều hành: Vuong Tran Duc 
điện thoại: +420 773 920 689
e-mail: info@vh-fb-euro.eu


văn phòng:

Hlavni 329/78, 352 01, As
Cộng hòa Séc
điện thoại: +420 776 199 689
e-mail: vh-fb-euro@seznam.cz                       bản đồ


cổ phiếu:

Sibirská 1495, 352 01, As
Cộng hòa Séc
điện thoại: +420 720 317 480                         bản đồWeb Giới thiệu về công ty Chúng tôi mua bộ sưu tập liên hệ viết thư cho chúng tôi